Flyg nummer bestämmelseort Tid Beräknad Anmärkningar